Spašavanje podataka

Comments are closed

Naš servis vrši uslugu spašavanje podataka sa svih vrsta digitalnih medija. Spašavamo (vraćamo) podatke sa logički i fizički oštećenih diskova, USB memorija, memorijskih kartica, CD/DVD medija, RAID sistema , i svih ostalih vrsta digitalnih medija.
Spašavanje podataka vršimo isključivo u servisu, jer ovaj posao zahteva posebnu koncentraciju i tehnčku opremu. Često se jedna faza spašavanja radi i po par sati. Zato ako već imate taj problem, pozovite nas, objasnite nam tačan kvar ili direktno donesite disk kod nas.
Najčešći problemi sa kojima se susrećemo su kvar elektronike na hard disku, USB memorija se ne vidi u sistemu, obrisana particija sa podacima, greškom obrisani podaci, hard disk se ne vidi u BIOS-u…

VAŽNO JE da ne pokušavate sami da vratite podatke niti da vaš disk na bilo koji način dalje koristite jer to smanjuje mogućnost vraćanja podataka.