Servis štampača

Comments are closed

Da bi štampač bio stalno ispravan i operativan, potrebno ga je redovno održavati. Za svaki model aparata predviđeno je da se posle izvesnog broja kopija izvrši redovan servis. Tada se aparat sređuje, čisti i proveravaju se svi njegovi vitalni delovi. Po potrebi se zamenjuju dotrajali delovi.

Preventivnim održavanjem produžujemo radni vek štampača. Preventivno održavanje moguće je u obliku bazičnog čišćenja printera kao i u obliku detaljnog čišćenja,podmazivanja zupčanika itd. Bazičnim čišćenjem uz pomoć specijalnog namenskog usisavača odstranjujemo nakupljenu prašinu, čestice i komadiće papira, ostatke tonera i drugih nečistoća iz unutrašnjosti štampača,bez potpunog rastavljanja štampača.

Detaljno čišćenje štampača sastoji se od rastavljanja štampača i kompletnog čišćenja svih njegovih delova. Optički deo se čisti od naslaga nečistoće i dovodi u besprekorni sjaj. U slučaju da se tokom čišćenja ustanovi dotrajalost nekih komponenti, iste se zamenjuju uz saglasnost vlasnika štampača. Popravku štampača radimo isključivo za kvarove za koje je kupac nasao da su mu isplativi,naravno uz našu analizu troskova.