Pravna/fizička lica mogu da iskoriste povoljnosti workgroup mreža koje se ogledaju u jednostavnijoj postavci i manjim troškovima instalacije i održavanja. Mreža ne zahteva postojanje servera, a omogućava povezivanje računara fiksno (kablom) ili bežično. Ovakav tip mreža vam omogućava da delite internet na svim računarima, da ih međusobno povežete, komunicirate, vršite razmenu informacija, multimedije, štampate na jednom printeru sa bilo kog računara, itd.

MOGUĆNOSTI:

– File sharing;
– Printer sharing;
– Internet conection sharing;
– LAN, internet gaming;
– Small mail server (opciono);
– Data encryption (opciono);
– IP nadzor računara zaposlenih (opciono).

U skladu sa našim velikim iskustvom održavamo Vaše računarske mreže i unapređujemo ih.

Kvalitetnom računarskom mrežom povećano je iskorišcenje resursa, deljenje podataka i komunikacija je jednstavnija i brža.

Pružamo usluge održavanja računara i računarskih mreža. Možete se osloniti na nas i prepustiti nam održavanje Vaših računara, servera, lokalnih mreža, mrežne opreme, operativnih sistema i raznih aplikacija, obezbeđujemo računare i mrežu, definišemo backup politiku, optimizujemo sistem, predlažemo potrebne izmene i sve neophodne stvari koje su neophodne za funkcionisanje vašeg sistema.

Tipovi saradnje:

– periodnični ili kontinualnog tipa, što podrazumena povremena angažovanja ili angažovanja u definisanom periodu

– preventivni ili korektivni, tj. precenje sistema i nastojanja da se potencijali problemi otklona ili rešavanje problema nakon nastanka kvara

Naravno, tipovi saradnje zavise od vaših potreba i potreba vašeg preduzeca. Neophodno je analizirati sistem i uraditi besplatne konsultacije, koje Vas ne obavezuju, nakon čega ćete dobiti predloge saradnje.

Poverite nam održavanje Vaših računarskih sistema i zaboravite na probleme!!!