On line podrška

Klikom na sliku, započećete download aplikacije. Posle instalacije aplikacije, ostaje Vam samo da nam pročitate ID i password.

Manje kvarove ili dijagnostiku možemo izrvšiti i na ovakav daljinski način.