Home » Otključavanje i programiranje BIOS čipova

Otključavanje i programiranje BIOS čipova

Programiranje biosa je deo servisne usluge koja se često koristi kada računar ne može da pokrene sistem, ne može da upali ili nema slike a jedina mogućnost servisiranja istog je novo programiranje Bios čipa.Postoji mogućnost da je BIOS čip oštećen, tada vršimo zamenu čipa i programiranje istog.Otključavanje BIOS-a Vam može biti potrebno kada hoćete da promenite ili stavite nova podešavanja u BIOS-u ako poželite da unapredite svoj laptop ili desktop računar.Najsigurnije i najpovoljnije otključavanje BIOS-a za sve modele laptop i desktop računara.