Održavanje računara i računarske mreže podrazumeva:

 • otklanjanje svih softverskih problema,

 • instalacija operativnog sistema po potrebi,

 • preventivni pregled računara u cilju otkrivanja kvara,

 • čišćenje prašine, podmazivanje i po potrebi menjanje rashladnih ventilatora računara što poboljšava rad računara i smanjuje mogucnost ozbiljnijeg kvara,

 • periodični test svih komponenti u računaru (RAM memorija, HDD, napajanje, CPU, matična ploča…),

 • u slučaju postojanja mreže pregled i popravka svih aktivnih i pasivnih komponenti mreže,

 • podešavanje računara za rad u mreži,

 • podešavanje antivirus zaštite na svim računarima,

 • omogućavanje pristupa internetu na svim računarima na kojima je to potrebno,

 • savetovanje o potrebnom servisu ili nadogradnji računara,

 • praćenje stanja potrošnog materijala (papira, tonera…)

Da li ste skoro napravili kopije vaših važnih podataka? Vaš adresar, vaša pošta, dokumenta, crteži, stvari koje su nastale kao rezultat vašeg rada? Najjednostavniji način, a i najjeftiniji način za zaštitu vaših podataka je upravo redovno kopiranje na neki drugi medijum. Iako je to akcija čiji rezultati vam možda nikada neće trebati, ako se ikada ipak desi suprotno, bićete jako srećni što ste radili backup.

Backup je proces u računarstvu koji se odnosi na izradu kopije podataka originalnog izvora za slučaj da se originalni izvor podataka ošteti ili izgubi. Podaci mogu biti datoteke ili/i programi.