Home » E-fakture

E-fakture

Elektronske fakture servisi i funkcionalnosti:

Svim našim postojećim kao i budućim korisnicima biće na raspolaganju više servisa za elektronsko fakturisanje a to su:

Elektronske fakture funkcionalnost – u sastavu ESIR-a koji koriste krajnji korisnici sa cenom 576RSD za krajnjeg korisnika;

Elektronske fakture Osnovni paket – za preduzeća koja kreiraju do 1000 dokumenata mesečno (za korisnike ESIRa oba servisa (el. fiskalizacija i el fakturisanje) biće povezani između sebe) sa cenom 1.440RSD za krajnjeg korisnika.