Instalacija operativnog sistema 1.600 rsd
Čišćenje virusa i optimizacija os 1.000 rsd
Redovan servis laptopa 1.300 rsd
Redovan servis računara 1.300 rsd
Redovan servis štampača 1.200 rsd
Popravka matične ploče pc-a od 1.600 rsd
Popravka matične ploče laptopa od 1.900 rsd
Popravka grafičke kartice od 1.300 rsd
Popravka monitora od 1.500 rsd
Testiranje komponente korisnika 800 rsd
 Podešavanje interneta i e mail-a  1.000 rsd
Backup podataka od 1.000 rsd
Podešavanje e banking-a 1.000 rsd
Instalacija i konfigurisanje mrežnih uređaja od 1.300 rsd
Update bios-a 800 rsd
Popravka ploče hdd od 1.900 rsd
Tehnički pregled fiskalne kase 2.500 rsd
Reballing od 2.700 rsd
Izrada web site-a Po dogovoru
Izrada mreže Po dogovoru