Alarmni sistemi

Comments are closed
Alarmni sistemi imaju vrlo širok spektar primene u tehničkoj zaštiti od najmanjih poslovnih i stambenih prostora (kuće, stanovi, lokali, vikendice, proizvodni pogoni, magacini, garaže) do velikih poslovnih centara, menjačnica, banaka, škola, sportskih objekata, objekata specijalne namene itd. Ugradnja alarma i alarmnih sistema poslednjih godina predstavlja najčešći vid obezbeđenja i kontrole pre svega jer je cena ugradnje (uvođenja) alarma i prateće opreme vrlo povoljna. Zaštita imovine je osnovna namena alarma i prva linija odbrane od neovlašcenog pristupa. Obezbeđuje se pravilnom procenom bezbednosne situacije na samom objektu i analizom svih mogućih načina ugrožavanja objekta i imovine. Visoka pouzdanost sistema obezbeđuje se kvalitetnim izborom opreme, pravilnim rasporedom elemenata, a vitalni element je kvalitetna ugradnja alarma. Iz ponude izdvajamo sisteme SMANOS i FIBARO

 

.